VÆRN OM SYNET

Ny kandidatuddannelse i optometri og synsvidenskab ved Aarhus Universitet

Af Toke Bek, Professor, dr.med. HD(O) Øjenafdelingen, Århus Sygehus Ledende overlæge

Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser har i november 2013 godkendt oprettelsen af en 2-årig kandidatuddannelse i optometri og synsvidenskab ved Aarhus Universitet, (cand.san. i optometri og synsvidenskab). De første studerende optages til efterårssemestret 2014 med frist for ansøgning i april måned.

Baggrunden for uddannelsen 

Efter amerikansk/engelsk forbillede, er det et ønske at opkvalificere det ikke-lægelige personale, som er ansat på øjenafdelinger og i øjenlægepraksis.

Målsætning

Kandidaterne skal kunne gennemføre og tolke undersøgelser af øjnene ved anvendelse af den række af nye målemetoder, som øjenfaget gennem den seneste årrække er blevet beriget med.

Fagligt kompetenceniveau

Der sigtes mod, at uddannelsen vil føre til kompetencer, der gør det muligt at informere om optiske og digitale synshjælpemidler samt lægge behandlingsplaner til forbedring af synsfunktionen som fx samsyn/skelen.

Kandidaternes kompetence kommer af indlysende årsager ikke til at inkludere forhold, der er omfattet af lægeloven, herunder ordination af medicin og gennemførelse af kirurgiske indgreb.

Ud over at assistere øjenlæger tænkes kandidaterne at kunne indgå i øjenforskning, uddannelse, ansættelser inden for optikerfaget samt hos leverandører af apparatur til øjenfaget.

Kandidatuddannelsen forudsætter basis svarende til bachelor

Uddannelsen retter sig mod optikere/optometrister samt øjensygeplejersker og andre beskæftigede inden for øjenfaget med en mellemlang uddannelse. Ud over en række grundfag, som f.eks. epidemiologi og statistisk metode, vil fagene omfatte patologisk optik, psykofysiske tests, skelen/samsyn, trafiksyn og svagsynsoptik, anvendelse af diagnostika og billeddiagnostik af øjets nethinde. Gennemførelse af disse fag vil samlet føre til en kandidatgrad.  Men der vil også blive åbnet mulighed for at kunne gennemføre uddannelse i enkeltfag.

I forbindelse med uddannelsen planlægges det at udvikle et akademisk miljø, der skal imødegå den igangværende tendens, hvor alternative behandlere iværksætter synstræning på et ikke-dokumenteret grundlag.

Uddannelsen udvikles med udgangspunkt i det forskningsmiljø, der findes på Aarhus  Universitetshospital, med professor dr.med. Jesper Hjortdal og undertegnede som de drivende kræfter.

Nærmere oplysninger om kandidatuddannelsen.