Synspunkt

Appel til Danske Regioner: Opret flere øjenklinikker

Lyt
Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Øjenforeningen får mange henvendelser fra patienter, som klager over, at de først kan få en tid hos øjenlægen langt ude i fremtiden. Det drejer sig ikke om akutte patienter, men om patienter, der frygter for deres syn.

Ved den sidste modernisering af de praktiserende øjenlægers overenskomst med Danske Regioner, blev det stillet i udsigt, at øjenlægerne kunne se på 22.000 flere patienter om året. På den baggrund mente Regionerne at have sikret kortere ventetid til en øjenkonsultation.

De ekstra 22.000 øjenkonsultationer skulle fremskaffes ved rationalisering af øjenlægens arbejde, således at f.eks. screening for diabetisk øjensygdom kunne udføres fotografisk af teknisk personale. Der er heldigvis kommet rigtig mange elektroniske apparater, der kan lette øjenlægens hverdag, men hvis dette alene udnyttes til at se flere patienter, vil øjenlægen få endnu mindre tid til at informere patienten om resultaterne af deres undersøgelser.

Øjensygdommenes forekomst stiger med alderen, og en fremskrivning af den aldersmæssige befolkningssammensætning viser, at vi i 2020 må forvente 30-35.000 flere øjenkonsultationer, så vi kan desværre ikke forvente, at det bliver lettere at komme til øjenlæge.

Øjenforeningen må derfor opfordre Danske Regioner til at oprette flere øjenklinikker i områder, hvor øjenlægedækningen er dårligst.