Patienthistorie

Øjenlægen kommenterer hændelsesforløb ved nethindeløsning

Læs her historien om Torben Christensen

Kommentar:

Torben Christensen har haft en meget ubehagelig oplevelse i forbindelse med en operation for nethindeløsning. Selv om det forhåbentlig rent synsmæssigt ender med et godt resultat, har oplevelsen efterladt et psykologisk ar. Spørgsmålet er, om forløbet har været typisk og i så fald om beredskabet med hensyn til nethindeoperationer i Danmark er tilstrækkeligt. I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at synsprognosen sædvanligvis er bedre, hvis operationen kan udføres inden den gule plet (macula, hvor det skarpe syn er lokaliseret) er afløst (Fig. 1 A og 1 B).

Nethindeløsning
Fig. 1A. viser, at lyset fokuseres i macula, hvor det skarpe syn er lokaliseret.

I Danmark er den almindelige anbefaling siden 2005, at en nethindeløsning, hvor den gule plet er bevaret, primært behandles med sengeleje, og operationen udskydes til førstkommende hverdag. Der kan dog være tilfælde, hvor der bør opereres akut.

Denne anbefaling er givet ud fra den viden om nethindeløsningers udvikling og behandling, som man har i dag. Der er specielt to forhold, som har ligget til grund for overvejelserne

For det første: Man ved ikke, hvor hurtig en nethindeløsning udvikler sig. Altså hvor lang tid der går fra en nethindeløsning, med bevaret gul plet er konstateret, til den gule plet bliver afløst. Udenlandske undersøgelser har vist, at udskydelse af operation fra fredag til mandag medførte, at 5% udviklede afløsning af den gule plet. Så i langt de fleste tilfælde kan man formentlig godt tillade sig at vente.

Nethindeløsning
Fig. 1B. er der indtruffet en nethindeløsning opadtil, men macula ligger stadig på plads.

For det andet: En succesfuld nethindeoperation kræver ikke alene en dygtig nethindeoperatør, men også hele det øvrige personale, som normalt medvirker ved operationen. Et akut operationsberedskab på en øjenafdeling skal kunne håndtere alle slags akutte øjenoperationer og kan derfor ikke være optimal på alle operationstyper. Erfaringer fra udlandet har faktisk vist, at resultatet af akutte operationer for nethindeløsning udført i week-ends er væsentlig dårligere end resultatet af de operationer, der udførtes på hverdage.

Der er altså omstændigheder, der trækker i hver sin retning, og hvad man skal vælge i den aktuelle situation må være en individuel vurdering af muligheder og behov. Det er dog meget afgørende, at patienten informeres om overvejelserne og bibringes en forståelse for, at den tilbudte behandling er den bedst mulige.

På Øjenafdelingen i Glostrup vil man indsamle data, der kan belyse, om den beskrevne anbefaling giver den bedst mulige patientbehandling eller, om man bør forbedre beredskabet, således at operationer for nethindeløsning kan udføres under optimale forhold mindst et sted i landet.

Hvis man som patient føler sig dårligt eller utilstrækkeligt behandlet, anbefaler Øjenforeningen, at man klager til patientklagenævnet eller indbringer sagen for patientforsikringen, hvis man har fået mén af en behandling, som man ikke mener er udført efter bedste specialiststandard.