Meddelelse til alle over 60 år:

Vær opmærksom på symptomerne på øjensygdommen Våd AMD – kan ødelægge synet på få uger!

StockLite / Shutterstock.com

Våd AMD – alderspletter på nethinden – er aggressiv

Omkring 6.000 danskere rammes årligt, men Våd AMD kan behandles medicinsk med stor effekt.

Synstavle
Figur 1.

Men det forudsætter rettidig behandling på øjenafdeling

Baseret på undersøgelser af danske patienter kan en tidsforsinkelse på blot en måned føre til markant synstab (en linje på synstavlen). Det svarer til tab af kørekortsynet på 2 måneder.

Derudover kan blot 2 ugers forsinkelse i behandling føre til varigt arvæv, der reducerer synet trods iværksættelse af den medicinske behandling og dermed formindske dennes effekt.

Graf der viser tilbagegangen af nyblinde de sidste 50 år
Figur 2.

Hvad kan du selv gøre? Lær symptomerne at kende:

Test dit syn én gang om ugen ved skiftevis at dække et øje med hånden.

Ser du bugtede dørkarme, vinduessprosser, flagstænger eller bugtede linjer ved læsning, så søg øjenlæge for akut undersøgelse eller søg skadestue på hospital med øjenafdeling.

Figur 3.
Billede af en motorvej set gennem en person med AMD's øjne
Figur 4.

Du kan forebygge Våd AMD!

Nyt studie påviser, at risikoen for at få AMD reduceres tæt på 3 gange ved at være fysisk aktiv en time daglig mod at være fysisk passiv og blot sidde i lænestolen eller ligge på sofaen! Og du bør spise rigeligt med grøntsager samt stoppe med eventuel rygning.

Hvor effektiv er den medicinske behandling?

Danske resultater viser, at antallet af nyblinde er faldet med over 50%, siden behandlingen blev påbegyndt i 2007. Tilsvarende resultater foreligger fra flere lande i Vesten. Ikke alle har kunnet reddes, men jo før du ser symptomerne og søger øjenlæge, jo bedre chancer har du for bevarelse af synet.

Søjlediagram over forekomsten af tidlig AMD
Figur 5.