Synspunkt

Alternativ behandling

Sommeren bød på en heftig debat om patientforeningers ståsted i forhold til forskning, evidens og alternativ behandling. Og det er en vigtig debat. For patienter med mere eller mindre kroniske sygdomme vil ofte opleve, at den behandling, sundhedsvæsenet kan tilbyde, ikke er tilstrækkelig til at eliminere eller lindre deres symptomer. Mange patienter søger derfor alternative behandlinger. Disse er ofte anbefalet af andre patienter eller af en alternativ behandler. Der er tale om erfaringer ud fra enkelttilfælde uden systematisk registrering af virkning – eller nok så vigtigt: af eventuelle bivirkninger.

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Kære læser

Sommeren bød på en heftig debat om patientforeningers ståsted i forhold til forskning, evidens og alternativ behandling. Og det er en vigtig debat. For patienter med mere eller mindre kroniske sygdomme vil ofte opleve, at den behandling, sundhedsvæsenet kan tilbyde, ikke er tilstrækkelig til at eliminere eller lindre deres symptomer. Mange patienter søger derfor alternative behandlinger. Disse er ofte anbefalet af andre patienter eller af en alternativ behandler. Der er tale om erfaringer ud fra enkelttilfælde uden systematisk registrering af virkning – eller nok så vigtigt: af eventuelle bivirkninger.

Vi ved, at et stort antal patienter søger alternativ behandling, og en forening som Øjenforeningen kan derfor ikke bare sidde med korslagte arme og messe ’duer ikke’. Det er vigtigt ud fra et videnskabeligt ståsted at informere patienterne om alternative tilbud, så de selv er klædt på til at træffe en beslutning om et behandlingsvalg. På øjenområdet er den største risikofaktor ved alternative tilbud, at patienter tilsidesætter eller forsinkes i at modtage den anbefalede diagnostik og eventuelle behandling, som vi ved har en effekt.

Det er vigtigt ud fra et videnskabeligt ståsted at informere patienterne om alternative tilbud, så de selv er klædt på til at træffe en beslutning om et behandlingsvalg.

I Øjenforeningen forsøger vi at komme patienterne i møde ved at undersøge, hvad der findes af dokumentation om en alternativ behandling som for eksempel akupunktur til behandling af alderspletter på nethinden (AMD), der har været praktiseret gennem de seneste 30 til 40 år. Desværre findes der ingen troværdig dokumentation, og et mangelfuldt, men nyttigt mindre dansk studie kunne ikke påvise nogen virkning.

Samsynstræning er også en kontroversiel behandlingsform, som befinder sig i en gråzone. Det vides at virke på visse former for symptomgivende forstyrrelser i øjnenes bevægelser. Specielt efter hjernerystelse, hvor 10-15 pct. får vedvarende synsrelaterede symptomer, synes der at være effekt af samsynstræning.

I dette nummer af VÆRN OM SYNET har vi valgt at sætte fokus på netop samsyn og samsynstræning, så du forhåbentlig kan blive klogere på problematikken og danne dig din egen holdning på et oplyst grundlag.

God læselyst

Carsten Edmund