VÆRN OM SYNET

Øjenforeningen advarer mod laser pointere!

Laserpointere

Foto: Robin Lund / Shutterstock.com

Øjenforeningen er bekendt med, at man bl.a. i USA har registreret et stigende antal alvorlige øjenskader som følge af nye farlige laser pointere, der anvendes uforsvarligt som legetøj af børn og unge.

Der er tale om laser pointere fremstillet i visse asiatiske lande, som via nettet kan rekvireres for små penge af hvem som helst. De er billige og med høj effekt – faktisk kan nogle af dem antænde en tændstik på 50 m’s afstand. Det er fristende legetøj for børn og unge, men de er farlige og kan forvolde alvorlige øjenskader, hvis ikke skoler og forældre er på vagt.

Laser pointere er velkendte herhjemme for alle, der benytter sig af PowerPoint-præsentationer. Voksne må formodes at have respekt for faren ved at pege på andre med risiko for at ramme dem i øjnene. Desværre er der indrapporteret alvorlige øjenskader også i Danmark, idet f.eks. Øjenafdelingen i Glostrup har haft tilfælde, hvor unge har mistet synet på det ene øje, fordi de har rettet laserpointeren mod eget øje. Resultatet er, at nethindens gule plet så at sige bliver brændt af på en brøkdel af et sekund.

Laser pointere, der rekvireres over nettet, er ikke forsynet med pålidelige deklarationer og ej heller advarsel mod uforsigtig anvendelse.

Folketinget bør tage skridt til at gøre erhvervelsen af laser pointere ulovlig for unge under 18 år, og pressen bør medvirke til at udbrede kendskabet til faremomentet ved, at laser pointere rettes mod såvel mennesker som dyr.

(E.L.)