Synspunkt

Patientsamtalen

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Som tidligere beskrevet i VÆRN OM SYNET er antallet af øjenpatienter siden 2008 steget med 30 pct. til 700.000 i 2017. Antallet af praktiserende øjenlæger er derimod uændret cirka 150. Det er derfor ikke så mærkeligt, at mange øjenpatienter oplever lange ventetider for at få en tid hos øjenlægen, og når de endelig når frem, er der kun kort tid til samtale mellem øjenlæge og patient.

Øjenlægen er blevet betydeligt aflastet med hensyn til at foretage en lang række øjenundersøg­elser på grund af den teknologiske udvikling. Mange undersøgelser udføres med avancerede apparater, der kan betjenes af andet personale. Dette burde give øjenlægen mere tid til at informere patienten om dennes øjenlidelse, men fra Øjenforeningens telefoniske rådgivning ved vi, at mange patienter oplever en manglende forståelse for øjenundersøg­elsens resultat.

På Sundhed.dk kan man se sin hospitalsjournal, og fra den praktiserende øjenlæge kan man få notaterne. Disse informationer er dog ofte uforståelige for den almindelige øjenpatient, da de er skrevet i fagsprog.

Det er derfor vigtigt, at øjenlægen i såvel hospitals- som praksissektoren tager sig tid til at informere patienten om diagnose, forløb, behandling og prognose.

I artiklen ”Det gør mig tryg at få ordentlig besked om min situation” kan du læse en patienthistorie om et godt og informativt forløb hos øjenlægen, som heldigvis også findes.