Synspunkt

Synspunkt

Nyudviklede øjenlinser kan give visse grå stær patienter bedre synskomfort. Dette kan i dag oftest kun lade sig gøre i privat regi for egen regning og det er simpelthen ikke rimeligt i et moderne sundhedsvæsen

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Der udføres ca. 45.000 operationer for grå stær om året i DK. Mange kan derefter køre bil og se TV uden briller, men skal fortsat bruge læsebriller. En del patienter skal dog efter operation anvende flerstyrkebriller for at klare synsopgaverne på både nær og fjern afstand.

Ved operation for grå stær fjernes øjets biologiske linse. Gennem de sidste 30 år er med succes indopereret en lille plastiklinse til erstatning for den biologiske.

En del patienter med bygningsfejl kan ikke nøjes med en almindelig plastiklinse, fordi den ikke korrigerer for bygningsfejl. De må efterfølgende købe en flerstyrkebrille til mellem 2.000 og 10.000 kr.

I dag er udviklet en ny plastiklinse til indoperation, som korrigerer for bygningsfejl. Men den koster omkring 3 gange så meget som en traditionel og tilbydes derfor ikke patienter, der behandles gratis af det offentlige.

Der er også udviklet en flerstyrke linse til indoperation i øjet. Herved kan nogle patienter helt undvære briller efter operation. Også denne type linse koster betydeligt mere end den traditionelle plastiklinse.

Den samlede pris for en grå stær operation med efterfølgende flerstyrke brille vil i en del tilfælde ikke overstige prisen for en grå stær operation med en af de nye linser.

Den offentligt betalte behandling for grå stær bør hele tiden leve op til bedste specialist standard. Det indebærer, at de nye linsetyper anvendes, så patienten opnår optimal synskomfort.

Dette vil fordyre operationen for det offentlige og vil derfor ikke blive bevilget, før der foreligger en øjenfaglig teknologivurdering. Men indtil da må det være rimeligt at lade patienten vælge selv at betale merprisen for linse, der giver øget synskomfort og ofte overflødiggør supplerende brille.

De nye linsetyper er beskrevet