Spørgsmål til øjenlægen

Er opereret for grå stær på det ene øje og har hornhindedystrofi på det andet. Ser uens på øjnene – større på det ene – er der noget at gøre?

Svar

Uens syn på øjnene efter operation for grå stær kan skyldes uens brillestyrke, uens skarphed og uens farveopfattelse. De nævnte årsager kan enten hver for sig eller i forening medføre, at hjernen kan have svært ved at få billederne fra de to øjne til at falde sammen.

Hornhindedystrofi er en fællesbetegnelse for degenerative lidelser, der kan ramme alle hornhindens lag. Hos ældre mennesker er det mest almindeligt, at hornhindens inderste lag (endotelet) bliver ramt (Fig. 1). Ved operation for grå stær øger dette risikoen for, at hornhinden bliver uklar.

Fig. 1.
Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand