Synspunkt

Oplæring af øjenkirurger

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Før årtusindskiftet fandtes der ikke en fast procedure for, hvornår og hvordan en kommende øjenlæge skulle erhverve sig kirurgiske færdigheder. Dette betød, at der blev registreret betydelige forskelle i behandlingsresultater og komplikationsrater hos forskellige udbydere af øjenkirurgi i Danmark.

Siden er den kirurgiske oplæring af øjenlæger sat i system. De enkelte operationer opdeles i forskellige faser, som oplæres under supervision af en erfaren øjenkirurg. Denne oplæring kombineres med træningsoperationer på griseøjne, og derved har man nu opnået nogenlunde ensartede operationsresultater over hele landet for de mest almindelige øjenoperationer.

Inspireret af piloters simulationstræning har man inden for kirurgien udviklet operations­simulatorer, hvor man ikke alene kan træne sine færdigheder, men også måle, hvor god man er til at udføre en operativ procedure. Det har vist sig, at yngre grå stær-kirurger kunne forbedre deres færdigheder med 38 pct. gennem træning, hvorimod erfarne kirurger ikke opnåede yderligere forbedring.

Udviklingen af operationssimulatorer er vigtig for at øge patientsikkerhed. Det er dog også helt afgørende, at simulatorernes resultater evalueres i et videnskabeligt setup. Inde i bladet kan du læse mere om emnet og et stort anlagt projekt, der er støttet af Øjenforeningen.