VÆRN OM SYNET

Skrøner står for fald

Lyt

’Mænd går sjældnere til øjenlægen, og da især vestjyske mænd.’ En populær antagelse, men, som data dokumenterer, ikke holder stik. Øjenforeningen har set nærmere på, hvem der går til øjenlægen.

shutterstock

Anchiy / Shutterstock.com

Af Marijke Vittrup, Cand. mag. Direktør, Øjenforeningen

De store synstruende sygdomme er typisk aldersbetingede. Derfor forklarer man ofte den øgede søgning til øjenlægen med det faktum, at befolkningen bliver ældre, og at flere derfor oplever at blive ramt af øjensygdom. Dette er selvsagt noget af forklaringen, men ikke hele forklaringen.

Figur 1
figur 1

I perioden 2006-2015 er der sket en stigning på 24% af patienter, der søger øjenlæge (jf. figur 1). Til sammenligning steg antallet af personer over 60 år i samme periode kun med 19%. Stigningen i antallet af øjenpatienter overgår altså stigningen af ældre personer i befolkningen.

Gennem de sidste 10 år har antallet af personer under 60 år, der har været i kontakt med en øjenlæge, været stort set uforandret. Den store stigning i øjenlægesøgende danskere sker altså hos borgere over 60 år (jf. figur 1).

figur 2
figur 2
figur 3
figur 3

Ikke alene bliver der flere ældre borgere, men de går oftere til øjenlægen

Der er sket en betydelig befolkningstilvækst for landets ældre borgere. Over de seneste 10 år, er der således blevet henholdsvis 23% flere i aldersgruppen 60-74 år og 12% flere over 75 år. Men antallet af personer, der går til øjenlæge, er for de selvsamme aldersgrupper steget med hhv. 48% og 31% (jf. figur 2). Ikke alene bliver der flere ældre borgere, men de går også mere til øjenlægen. Der er altså sket en markant stigning i presset på øjenlægerne, som ikke ser ud til at aftage.

Fakta

Nu kommer mændene ud af busken

Det er særligt mændene, der er begyndt at fylde mere i øjenlægernes venteværelser. Helt generelt går mænd ikke så ofte til lægen som kvinder. Og samtidig er der flere ældre kvinder end mænd. Derfor er der også flere kvinder, der går til øjenlægen. Men andelen af mænd 75 år+, der går til øjenlæge, er nu næsten på niveau med andelen af kvinder 75 år+, der går til øjenlæge. Hvor det i 2006 var 31% af mænd 75 år+, der havde konsulteret en øjenlæge, var andelen i 2015 steget til 38% – kun én procent lavere end andelen af kvinder 75 år+ (jf. figur 3).

Den største stigning i antallet af øjenpatienter er sket i aldersgruppen 60-74 år. I denne befolkningsgruppe er andelen af kvinder, der går til øjenlægen, stadig noget højere end andelen af øjenlægesøgende mænd. Men for begge køn gælder det, at der er flere og flere, der går til øjenlæge. Og den største stigning er
sket hos mændene.

Vestjyderne overhaler københavnerne

Hvis fordommene skulle holde stik, skulle mænd i Region Hovedstaden gå oftere til øjenlæge end vestjyske mænd, der har ry for at være særlig seje. Men sammenligner man tal fra hhv. Varde, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner med Region Hovedstaden, bliver man overrasket: I 2015 gik vestjyske mænd (hhv. 24 % af de 60-74 årige og 41 % af dem på 75+ år) faktisk oftere til øjenlæge end deres københavnske kønsfæller i samme aldersklasser (hhv. 23 % af de 60-74 årige og 40 % af dem på 75+ år) (jf. figur 4).

Tallene dementerer derfor myten om, at mænd, og i særdeleshed vestjyske mænd, ikke går til øjenlægen.

figur 4
figur 4