Synspunkt

Operation for synskorrektion – er det risikabelt?

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Gennem de sidste 30 år er der på globalt niveau udført millioner af operationer på hornhinden med det formål at blive fri for korrigerende briller eller kontaktlinser. Indgrebene er i langt de fleste tilfælde gået godt, men det betyder ikke, at der ikke har været, og stadig er, problemer med den type behandlinger.

Det er vigtigt, at man inden en eventuel operation gør sig klart, hvad det er, man vil opnå og, hvad det er for gener, man har med den nuværende brille/kontaktlinse løsning. Man må så spørge den behandlende øjenlæge, hvor stor sandsynligheden er for, at målet kan nås, og hvad risikoen er.

Intet er risikofrit. Der går 2 - 3 øjne tabt i Danmark om året på grund af infektioner opstået i forbindelse med brug af kontaktlinser, men der skal selvfølgelig være et rimeligt forhold mellem den risiko, man løber og den gene, man har. I den sidste ende er det kun patienten selv, der kan træffe afgørelsen, men det forudsætter, at patienten er ordentligt informeret.

Resultatet af og risikoen ved operation for at undgå briller/kontaktlinser afhænger dels af, hvilken type brillekorrektion man har (nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl) og dels af, hvor stor brillekorrektionen er. Nærsynethed er lettere at behandle end bygningsfejl, og særlig større grader af langsynethed er vanskelig at behandle.

Rådgivningen må nødvendigvis være individuel, dels fordi typen og graden af brillefejl varierer og dels, fordi forventningen til resultatet er meget subjektivt bestemt.

Desværre hersker der ikke enighed blandt øjenlæger om, hvad man vil anbefale i det konkrete tilfælde, og det kan derfor være vanskeligt for den enkelte at vurdere den givne rådgivning. Er man i tvivl, bør man konsultere forskellige øjenlæger.

I artiklen "Grøn stær – en snigende synstrussel!" fortæller en stærkt langsynet patient om et utilfredsstillende behandlingsforløb og med et dårligt resultat, som understreger, hvor vigtigt det er at blive informeret grundigt inden en eventuel operation.