Artikel

Wiinblad om ’Øjet – værn om det’

Øjenforeningen bragte i 1983 Wiinblads ’Øjet – værn om det’ på forsiden af det allerførste medlemsblad. I forbindelse med genoptrykket af plakaten, bringer vi her artiklen fra førsteudgaven af VÆRN OM SYNET, hvor Wiinblad selv fortæller om sit arbejde med plakaten:

Bjørn wiinblad

 

Billedet på forsiden

 

Billedet på forsiden er en gengivelse af den meget smukke plakat, som kunstneren Bjørn Wiinblad har skænket Landsforeningen til Bekæmpelse af Øjensygdomme og Blindhed [nu Øjenforeningen]. Den officielle overrækkelse af plakaten fandt sted ved et pressemøde i Festsalen på Frederiksberg Rådhus onsdag den 5. oktober 1983. Ved overrækkelsen gav Bjørn Wiinblad plakaten følgende ord med på vejen: ”Jeg prøver altid at få tid til at kunne opfylde ønsker, der kommer fra idealister, som gør en indsats for at hjælpe mennesker, der er ramt af en ulykke…

Det er klart, at det – når man er så lykkelig aldrig selv at have været ramt af en alvorlig sygdom – er naturligt, at man synes, man skal gøre netop den ting, man måske kan for at skabe opmærksomhed om disse idealistiske bestræbelser. Men det falder mig ofte svært, fordi det jo er sørgelige emner, og fordi jeg fra naturens hånd er bedre til at beskrive glæde end sorg. Men netop det, at man må kæmpe for at udtrykke sig anderledes end man plejer, og at man har et virkelig brændende ønske om at kunne hjælpe, gør, at man måske præsterer noget, der bliver meget anderledes og måske også meget godt… 

Der gik lang tid, hvor jeg prøvede at forestille mig, hvad det ville sige at blive blind, og ved et møde med nogle af de ledende personer inden for Landsforeningen til Bekæmpelse af Øjensygdomme og Blindhed fik jeg virkelig som et lyn fra en klar himmel ideen til den plakat, som jeg nu skal aflevere. Det har jeg glædet mig meget til, for jeg synes selv, at denne plakat – sikkert på grund af de kampe – er langt bedre end nogen anden, jeg har lavet, og ligesom indleder en helt ny fase i mit arbejde. Jeg håber, at andre vil synes det samme, således at plakaten derfor virkelig vil kunne støtte de idealistiske bestræbelser”. 

Plakaten er trykt i 8 farver i formatet 62,50 x 85 cm. Den vil i den kommende tid blive ophængt i optikerforretningerne landet over, på sygehusenes øjenafdelinger samt i lægernes venteværelse. Plakaten kan købes i Bjørn Wiinblads Hus, Ny Østergade 11, 1101  København K, og i Landsforeningens sekretariat, Borgergade 32, 1300  København K. Udsalgsprisen er kr. 65,00, og overskuddet ved salget af plakaten går ubeskåret til Landsforeningens formål.

Landsforeningen håber, at denne meget smukke plakat vil finde vej til tusinde af danske hjem og erhvervsvirksomheder og således medvirke til at udbrede kendskabet til Landsforeningen.
På bagsiden af dette nummer af ”Værn om synet” finder De en kupon, hvorpå De kan afgive bestilling på ét eller flere eksemplarer af plakaten.

Trods forsøg på forsvarlig emballering har vi desværre måtte erfare, at nogle af plakaterne har fået en ublid medfart under forsendelsen. Modtager De, eller har De modtaget, en beskadiget plakat, skal De blot meddele dette telefonisk til Landsforeningen sekretariat, og De vil modtage et nyt eksemplar.