VÆRN OM SYNET

Synet i fokus

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Kære læser

Som beskrevet i sidste nummer af VÆRN OM SYNET kræver subakutte øjensygdomme som våd AMD (alderspletter på nethinden) påbegyndt behandling inden for to uger og opfølgende kontrol med fire til seks ugers interval. De gældende patientrettigheder tager ikke højde for disse sundhedsfagligt begrundede tidsfrister – hvilket Øjenforeningen gerne ser ændret.

Fra en tidligere rund­spørge til regionerne ved vi, at de nævnte tidsgrænser i mange tilfælde ikke overholdes, og at der ikke føres systematisk kontrol med behandlings­forløbene. Dette betyder, foruden tab af både syn og livskvalitet hos borgerne, at samfundet ikke får det fulde udbytte af det trecifrede millionbeløb, der bruges på den kostbare medicin.

Der bør nedsættes en arbejdsgruppe – en taskforce – der skal udarbejde en synshandlingsplan

I Øjenforeningen har vi gennem længere tid arbejdet med at sætte fokus på problematikken. Vi har udarbejdet en hvidbog, haft møder med de fleste toneangivende sundhedspolitiske ordførere på Christiansborg, centrale politikere og embedsmænd i regionerne – og i januar 2021 gennemførte vi en digital synskonference med deltagelse af både fageksperter og flere af de sundhedspolitiske ordførere.

På konferencen var der enighed mellem fag­­eksperter og politikere om, at der skal ses på øjenområdet. At der bør nedsættes en arbejds­gruppe – en taskforce – der skal udarbejde en synshandlingsplan, der, udover at sikre den nødvendige hurtighed i behandlingsopstarten, også sikrer pakkeforløb med patientrettigheder og myndighedskontrol, der gennem dataindsamling sikrer, at behandlings- og kontroltider overholdes. Du kan læse mere om dette på side 8.

Vi følger naturligvis op på konferencens dialoger, og Øjenforeningen stiller sig til rådighed for et samarbejde med sundhedsmyndighederne. Herudover hjælper vi meget gerne med yderligere konkretisering af tiltag, beregninger og anden viden, der kan bidrage til, at dansk øjenbehandling bliver løftet markant på tværs af sektorer – dette for, at ingen fremover skal miste synet, når de kunne være kommet i behandling.

God læselyst.

Hold dig opdateret, se syns­konferencen og læs hvidbogen her