Synspunkt

Synshjælpemidler

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

 

Der findes omkring 65.000 blinde og svagsynede i Danmark. Man er svagsynet, når man ikke længere kan klare sine synsmæssige behov med almindelige briller. Børn og unge registreres i en landsdækkende database, i dag dog kun med forældrenes accept. Dette er en talmæssig lille gruppe, som dog skal leve mange år med deres synshandikap.

Alderspletter (AMD), grøn stær (glaukom) og diabetisk øjensygdom er langt de hyppigste årsager til synshandikap. Disse sygdomme findes i stigende grad med tiltagende alder, så en meget stor del af de svagsynede er over 70 år.

Man kan få afhjulpet sit handikap på landets synshjælpemiddelcentraler enten ved at blive henvist fra øjenlæge eller ved selv at henvende sig. Det er ens hjemkommune, der bevilger de nødvendige hjælpemidler efter indstilling fra hjælpemiddelcentralen.

Desværre findes der ingen central registrering af hverken de blinde og svagsynede eller de bevilgede hjælpemidler. Det er derfor meget vanskeligt at få et kvantitativt udtryk for behov og effekt.

Man kan frygte, at mange af de ældre øjenpatienter ikke får opfyldt deres behov for synshjælpemidler. Dette skyldes til dels, at mange ældre ikke orker den lidt besværlige proces med at lære at bruge og få bevilget det nødvendige synshjælpemiddel. Dertil kommer, at der er tale om kroniske øjensygdomme, som ofte forværres over tid. Så det, der var godt, da man var 70 år, måske er helt utilstrækkeligt, når man er 80 år.

Man har i 10 år forsøgt at opbygge en landsdækkende database med det formål at opsamle viden om området. Øjenforeningen opfordrer til, at dette forsøg snarest bærer frugt.

Læs om en mindre undersøgelse, at det nytter at bruge synshjælpemidler.
En patienthistorie at det nytter at bruge synshjælpemidler.