Synspunkt

Carsten Edmund: Behandlingsgaranti skal overholdes

Carsten Edmund
Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Siden 2013 har man som patient krav på at få stillet en diagnose inden for en måned og blive behandlet inden for to måneder, hvis lægen finder det forsvarligt ikke at behandle hurtigere.

Våd AMD (alderspletter på nethinden) har siden 2007 kunnet behandles med indsprøjtning af medicin i øjet. Dette behandlingsprincip har siden vist sig anvendeligt også på andre øjensygdomme som blodprop i øjet og diabetisk øjensygdom.

Desværre kræver behandlingen flere indsprøjtninger efter individuel vurdering. Med et stigende antal patienter og behandlinger kræver dette et stigende forbrug af såvel øjenlæger som andet sundhedsfagligt personale.

For at opnå det bedste resultat bør de nævnte behandlinger foretages inden for en til to uger. Dette har medført et stærkt stigende pres på øjenafdelingernes personaleressourcer og betyder, at behandlingsgarantien for såvel subakutte injektionsbehandlinger som for øvrige øjenpatienter nu ikke længere kan overholdes på øjenafdelingerne.

Øjenforeningen støtter selvfølgelig op om de behandlingsgarantier, politikerne har lovgivet om, men må naturligvis kræve, at der tilføres de nødvendige ressourcer til øjenafdelingerne nu, hvor behandlingsbehovet er steget, således at flest muligt kan bevare synet længst muligt.