Synspunkt

Gør ikke skade

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Hvert år udføres flere end 50.000 operationer for grå stær, og de udgør 90 pct. af alle operationer, der foretages inde i øjet. Når det er øjenlægernes fornemste opgave at forhindre synstab og blindhed, er det tankevækkende, at langt hovedparten af grå stær-patienterne ikke er i nærheden af alvorlige synstab på operationstidspunktet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom risikoen for alvorlige bivirkninger er lille ved grå stær-operationer, er den ikke ubetydelig: Nethindeløsning er en alvorlig synstruende komplikation, hvis hyppighed formentlig livslangt er fire gange så stor for opererede grå stær-patienter som hos ikke-opererede. Da resultatet af en grå stær-operation ikke forringes af at blive udskudt, bør patienten have væsentlige synsklager, inden operation tilbydes, således at der er et rimeligt forhold mellem den mulige synsgevinst og risikoen for synstab ved operation.

Operationen på­fører dog patienten en livslang øget risiko for at gøre mere skade end gavn.

Der foretages i dag dobbelt så mange grå stær-operationer som i år 2000, og heller ikke dengang var flertallet af patienterne i nærheden af alvorlige synstab på operationstidspunktet. Da de umiddelbare komplikationer var aftagende, opererede man tidligere og tidligere med faldende alder til følge. I de senere år er operationen også tilbudt patienter, der ønskede brillefrihed, for eksempel i forbindelse med alderssyn (gammelmandssyn).

Øjenforeningen går selvfølgelig ind for, at alle patienter med betydende synsklager skal tilbydes operation, hvis denne i væsentlig grad kan eliminere synsklagerne. Operationen påfører dog patienten en livslang øget risiko for at gøre mere skade end gavn.

Telefonrådgivning

Bliv ringet op indenfor en uge

Bliv ringet op af Øjenforeningens øjenlæge. Det er gratis for medlemmer. Bliv medlem for kun 200,- kr. årligt.

Miriam Kolko
Øjenforening har støttet ny dansk forskning i øjensygdom

Elsebet Østergaard
og Cecilia Rönnbäck
fik legater fra Øjenforeningen
Støttebeløb: 886.000 kr.