Spørgsmål til øjenlægen

Patienten har Naion på det ene øje og frygter nu at få det på det andet. Kan det forebygges?

Svar

AION (anterior ischemic optic neuropathy) er en sygdom i de små blodårer i den forreste del af synsnerven. Den kan skyldes forandringer i de små blodårer uden betændelse og kaldes da Naion (non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy), eller skyldesbetændelse i de små blodårer, og kaldes da Aaion (arteritic anterior ischemic optic neuropathy).

Ved ethvert pludseligt synstab er det vigtigt straks at søge øjenlæge for at få stillet den rette diagnose.

Symptomerne på Naion opstår akut med synstab og synfeltsdefekter. Symptomerne varierer efter, hvor stor en del af synsnerven, der rammes. 2/3 ser dog bedre end 6/60 (0,1) efter det akutte forløb. En synsfeltsdefekt nedadtil i synsfeltet er almindelig.

Desværre findes der ingen behandling med dokumenteret effekt og risikoen for, at det andet øje rammes indenfor 5 år, er ca. 15%.

Diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol er risikofaktorer for udvikling af sygdommen og bør derfor reguleres optimalt.

Aaion behandles akut med høje doser binyrebarkhormon, som effektivt kan forhindre synstab på det andet øje, som ca. 1/3 ellers kan rammes af.

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand