Spørgsmål til øjenlægen

AMD i 6 år på begge øjne og er i behandling for våd AMD. Har en moden grå stær – er der risiko forbundet med operation, når hun har AMD på øjet?

Svar

Der har tidligere været visse undersøgelser på registerdata, der viste, at en AMD-patient havde øget risiko for forværring af AMD-tilstanden ved operation for grå stær. Den store AREDS undersøgelse fra 2000, som var baseret på regelmæssige undersøgelser af patienterne i en 5-årig periode, kunne ikke påvise en øget risiko for forværring af AMD-tilstanden efter operation for grå stær.

Holdningen i dag er, at man bør operere for grå stær, hvis det skønnes, at operationen kan forbedre patientens synsfunktion. Det er dog vigtigt at understrege, at synet efter en operation ikke kan blive bedre end den synsnedsættelse, der er betinget af AMD-sygdommen.

Endelig skal det understreges, at AMD-patienten har den samme mindre risiko ved en operation for grå stær, som alle andre. Har man derfor et betydeligt nedsat syn på et øje fx pga. AMD, vil man være tilbageholdende med at anbefale operation på det bedste øje.

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand