Synspunkt

Alder og kørekort

Lyt
Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

I Danmark kan man som bekendt først erhverve kørekort til bil, når man er fyldt 18 år (17 år hvis en ældre med kørekort er medpassager). Man kan så fortsætte med at køre bil frem til 75 år uden helbredsundersøgelse. Kørekortet gælder dog højst 15 år, hvorefter det skal fornyes administrativt.

Selv om en 18-årig har en 5 til 6 gange så stor risiko for at blive dræbt i en bilulykke som en midaldrende, skyldes den øgede risiko jo ikke helbredsproblemer, men snarere ungdommelig overmod og manglende erfaring.

Der er næppe holdepunkt for at hævde, at ældre bilister generelt har højere risiko for at forårsage trafikulykker end midaldrende, men i mange af de ulykker, ældre er involveret i, har svigtende helbred været en medvirkende årsag. Det kan være svigtende bevidsthed eller nedsat orienteringsevne, der kan være årsag.

Heldigvis erkender mange ældre, at de ikke kører helt så sikkert som tidligere og indretter deres bilkørsel derefter eller ophører med at køre bil.

Da risikoen for svigtende helbred stiger markant med alderen synes det rimeligt, at samfundet forlanger dokumentation for tilstrækkeligt helbred til bilkørsel med stigende hyppighed fra 75 års alderen.

Det er altså ikke den ældre bilists alder som sådan, der er farlig for trafikken, men den øgede risiko for svigtende helbred kan sammen med øget indtagelse af medicin være en farlig cocktail.