Synspunkt

Mange flere øjenpatienter

Foto: sebra/Shutterstock.com

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Siden 2007 er antallet af øjenpatienter steget med flere end 150.000, svarende til 30 pct. Selvom øjensygdomme rammer flest personer over 60 år, kan den demografiske udvikling ikke forklare udviklingen. Fra 2007 til 2017 er der kommet 19 pct. flere danskere over 60 år. I samme periode er antallet af øjenpatienter over 60 år steget med hele 46 pct. Det er mere end dobbelt så meget, som stigningen i ældrebefolkningen kan forklare.

Patienttilvæksten skyldes øjenfagets udvikling. For eksempel foretages der i dag langt flere operationer end tidligere. Dertil kommer, at der i 2007 blev indført en revolutionerende behandling af de største nethindesygdomme; AMD, diabetisk øjensygdom og veneblodpropper i øjnene. Det har ført til en halvering af antallet af ny-blinde på blot 10 år. Hvor vi tidligere stod magtesløse, kan sygdommene i dag behandles effektivt, og de nye behandlinger har naturligt nok ført til et stigende antal patienter i øjenlægepraksis og på øjenafdelingerne.

Hvis man vil undgå unødigt og uopretteligt synstab, gælder der to grundlæggende faktorer:

  • Patienterne skal reagere på deres symptomer.
  • Patienterne skal kunne komme hurtigt til øjenlægen, hvor de kan få stillet en diagnose og blive sat i relevant behandling.

Det kræver flere ressourcer til øjenfaget! En omprioritering inden for faget har desværre betydet, at patienter med andre kroniske øjensygdomme end de tre, der her er nævnt, efterlades med stigende ventetider og dårligere behandling.

Øjenforeningen opfordrer på det kraftigste sundhedspolitikerne til at være opmærksomme på øjenfagets positive udvikling og bevilge de ressourcer, det kræver, at danskere kan bevare synet livet ud. Ingen fortjener at miste synet på grund af en øjensygdom, der kunne være forebygget eller behandlet.

Læs meget mere om tilgangen af øjenpatienter her.