Guide

Brug altid sikkerhedsbriller

Når nytåret 2021 skydes ind, skal beskyttelsesbrillerne eller sikkerhedsbrillerne på. Uanset om du tænder ild til fyrværkeriet eller er tilskuer til de smukke affyringer. Vi guider dig til køb af nytårets beskyttelsesbriller og sikkerhedsbriller til børn og voksne og giver dig ekspertens bedste råd til en sikker nytårsaften. Vi har lavet guide til dig der skal købe beskyttelses- og sikkerhedsbriller til børn og voksne.

Billede af en hånd der holder på et par beskyttelsesbriller

Foto: Shutterstock / Purple Clouds

Af Ditte M. Hansen Øjenforeningen
Billede af en mand i en hvid kittel
Jørgen Villumsen fra Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme. Foto: Joachim Rode

Nytårsaften er en festlig afslutning på året, der er gået. Alligevel ser skadestuerne rundt omkring i landet hvert år folk, der er kommet til skade på grund af fyrværkeri. Sidste år kom 228 danskere til skade, hvoraf 11 af dem var øjenskader. Hver skade er selvfølgelig én skade for meget, men spørger man overlæge Jørgen Villumsen fra Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme, er antallet af øjenskader faktisk lavt set i forhold til mængden af fyrværkeri. ”Det er næsten altid mænd eller drenge, der kommer til skade. Når de bliver over 60, ses det dog sjældnere.”

Kan man bruge sine egne briller som sikkerhedsbriller?

Nej! Dine egne briller er uegnede som beskyttelsesbriller, da de sjældent dækker siderne, og glas er ikke egnet til beskyttelsesbriller.

Guide til køb af sikkerhedsbriller

Gå efter en brille i plastik. En god beskyttelsesbrille skal beskytte mod mekanisk påvirkning, trykpåvirkning og varme, og det opnås bedst med en brille af plastik. Plastik kan nemlig smelte, og det betyder, at den varmepåvirkning, der kommer i forbindelse med eksplosion, mindskes, da varmen bliver brugt i smelteprocessen.

Sørg for, at den dækker siderne, så der ikke kan komme fyrværkeri ind. Bruger du normalt briller, skal beskyttelsesbrillen kunne anvendes uden på dem.

Køb en brille, der passer til dit ansigt. Børn har typisk mindre ansigter og dermed behov for mindre briller.

Der findes en europæisk standard for beskyttelsesbriller (EN166). Kravene varierer, alt efter hvor meget brillen skal kunne tåle. Normalt vil en CE-mærkning sikre, at brillen lever op til en relevant standard.

”Som udgangspunkt skal mindre børn ikke i nærheden af fyrværkeri.”

 

Tip!

Køb beskyttelsesbriller med nærtillæg, hvis du vil se klart uden også at skulle have dine læsebriller på.

”Det er mit indtryk, at danskerne er gode til at bruge beskyttelsesbriller, hvilket er med til at holde antallet af alvorlige øjenskader nede,” fortæller Jørgen Villumsen og fortsætter:

”Vi kender ikke antallet af personer med briller på, der bliver ramt uden at få skader.

Men min forventning er, at der er mange. Jeg mindes to, der fik skader, selvom de bar beskyttelsesbriller, og her ville skadernes omfang have været langt værre, hvis de ikke havde haft dem på.”

Nytårsraketter er også farlige på vej ned

Jørgen Villumsen fortæller videre, at øjenskaderne typisk stammer fra batterier og raketter, der eksploderer tidligere end forventet. I værste fald medfører det brist på øjet eller afbrænding af det. Vildfarne raketter

228 fyrværkeriskader i 2020

Så mange danskere blev sidste år behandlet med fyrværkeriskader på sygehusene i de to døgn omkring nytår. Heraf var 27 af skaderne alvorlige.

synes også at være et problem. Hertil kommer, at de fleste ikke tænker på, at man også kan blive ramt af nedfaldne fyrværkeridele.

”En styrepind fra en raket kan være ganske stor,” lyder det fra overlægen, som tilføjer, at det er sjældent, at en sådan pind rammer øjet direkte, men at det har været tæt på en del gange, når man ser på de skader, der er kommet ind.

”Alene af dén grund bør vi alle bære beskyttelsesbriller, når vi færdes ude i forbindelse med fyrværkeri. Det gælder altså både, når vi antænder det, ser på det og går udenfor, mens der bliver skudt af.”

3 gode sikkerhedsråd til fyrværkeriet nytårsaften

  1. Anvend altid beskyttelsesbriller ved affyring af fyrværkeri. Det gælder også tilskuere.
  2. Hold afstand. Jo større afstand du holder til fyrværkeriet, jo mindre er risikoen for at blive ramt.
  3. Køb aldrig ulovligt fyrværkeri. Det kan være livsfarligt, uden at man umiddelbart kan se, at det er tilfældet. Der kan være langt kraftigere sprængladning end forventet, hvorfor det skal håndteres specielt.

Hvis uheldet er ude og øjenskaden er sket

 

Øjenskader omfatter skader på øjeæble, øjenhule og øjenomgivelser. De fleste skader er ubehagelige, men fører sjældent til vedvarende synstab. Det drejer sig for eksempel om fremmedlegemer i øjet, overfladiske rifter på hornhinden og forbigående forbrændinger af hornhindens gennemsigtige hudlag. Hornhindeskader af denne karakter heler sædvanligvis op inden for få døgn. Øjenskader forårsaget af for eksempel penetrerende jernsplinter, stumpe slag mod øjet, fyrværkeri eller kemiske produkter hører derimod til i en helt anden boldgade. Denne type skader risikerer at medføre alvorlige, permanente skader på strukturer i øjet. Her kan du læse om og se illustrationer af de forskellige typer øjenskader, for eksempel når du eller barnet har fået noget i øjet og hvad du selv kan gøre ved øjenskaden, om du skal søge læge ved øjenskaden og om behandlingen af øjenskaden.