Synspunkt

Tjek dit syn!

Af Carsten Edmund, Øjenlæge, dr.med. Formand

Kære læser

Alderspletter på nethinden (AMD) er den mest almindelige årsag til uopretteligt synstab i den vestlige verden. Den tørre form medfører langsomt synstab inden for måneder til år, men kan i sit forløb pludselig gå over i den våde form, der medfører hurtigt synstab inden for dage til uger. Uanset årsagen til synstab er det vigtigt med hurtig diagnose og behandling. AMD gør hverken ondt eller viser synlige tegn uden på øjet. Derfor er det vigtigt, at alle over 60 år jævnligt tjekker deres syn ét øje ad gangen – for eksempel ved at se på teksten på et tv. Er synet ændret på det ene eller begge øjne, bør man hurtigst muligt søge øjenlæge eller optiker.

Resultatet af behandling af våd AMD er helt afhængigt af tidlig behandling. Våd AMD er en ’subakut’ sygdom, der sædvanligvis skal ses af en praktiserende øjenlæge få dage efter, at patienten henvender sig. Desværre kan helligdage og ­ferier­ forsinke processen. Når øjenlægen har stillet diagnosen, bliver patienten henvist til en øjenafdeling, hvor behandling skal foregå. Denne sektorovergang kan desværre også virke forsinkende, og i overgangen har hverken øjenlæge eller øjenafdeling ansvar for patienten.

Patientrettighederne med én måned til udredning og yderligere én måned til behandling træder først i kraft, når henvisningen er modtaget af øjenafdelingen. Desværre har Øjenforeningens rundspørge til regionerne vist, at der i flere regioner ikke er kendskab til, i hvilken udstrækning patientrettighederne bliver overholdt; fra udredning til behandling og efterfølgende kontroller.

Øjenforeningen mener
derfor, at patienter
med våd AMD eller
mistanke herom bør
sikres et pakkeforløb,
på samme måde som vi
kender det fra kræft- og
hjerteområdet.

Behandling af våd AMD bør påbegyndes hurtigst muligt og følges op med sædvanligvis månedlige kontroller for at vurdere effekt og igangsætte eventuelle genbehandlinger. Øjenforeningen mener derfor, at patienter med våd AMD eller mistanke herom bør sikres et pakkeforløb, på samme måde som vi kender det fra kræft- og hjerteområdet. Ved at tale om pakkeforløb bliver nødvendige kontroller noget, som patienten har ret til, og som systemet må holde øje med og blive holdt op på.

I dette nummer kan du læse den tragiske historie om en patient, der inden for et halvt år blev socialt blind på det ene øje og svagtseende på det andet på grund af uacceptabel lang ventetid. Du kan også læse om, hvordan vi i Øjenforeningen kæmper politisk for, at øjenpatienter fremover ikke skal miste synet, mens de venter på diagnose og behandling.

God læselyst.
Carsten Edmund