Forskerfokus

Elin forsker på Færøerne

For første gang støtter Øjenforeningen et forskningsprojekt på Færøerne, hvor overlæge Elin Holm har fået 300.000 kr. til at undersøge, hvordan vores synsnerve bliver påvirket af giftstoffer i miljøet fra fosterstadiet til voksenlivet. Her fortæller hun om sin forskning.

Elin Holm, 50 år, er over­læge på Øjenafdelingen, Landssygehuset i Thorshavn på Færøerne. Hun er den første forsker, som har fået legat til et projekt på Færøerne af Øjenforeningen.

Foto: PRIVAT · AF REDAKTIONEN

Hvad går dit forskningsprojekt ud på?

Vi undersøger synsnervens følsom­hed for miljøgifte herunder kviksølv, PCB og moderens rygning under graviditeten. Det er vigtigt, fordi miljø­gifte har vist sig at have en skadelig virkning på hjernen og nervesystemets udvikling. Vores forsøgs­deltagere er født på Færøerne i 1986-1987 og er siden barndommen blevet fulgt gennem helbredsundersøgelser, hvor de og deres mødre er blevet undersøgt for blandt andet miljøgifte.

Hvorfor er det vigtigt netop nu?

Industrien har gennem årtier fremstillet mange nyttige kemikalier. Nogle af disse ophober sig desværre i miljøet og forurener vores fødevarer, drikkevand samt naturen, så både vi mennesker, planter og dyr ophober giftstoffer, hvilket er til skade for vores udvikling og eksistens. Det er et aktuelt problem, der er blevet opdaget for sent, og som kan have alvorlige konsekvenser eksempelvis for hjernen og nervesystemets udvikling.

Hvad håber du at opnå med din forskning?

Vi vil gerne klarlægge, hvad der skal til for, at man bliver født med en sund synsnerve, og hvordan man bevarer synsnervens funktion gennem hele livet. Vi håber, at vi kan skaffe ny og mere sikker viden om, hvilken betydning moderens helbred, og hendes udsættelse for miljøfaktorer under graviditeten, har for udviklingen af syns­nerven hos børn. På den måde kan vi også få viden om, hvordan man i fremtiden kan forebygge sygdomme i synsnerven som for eksempel grøn stær.

Hvad er den største udfordring?

Forsøgsdeltagerne har lige nu en alder, hvor de stifter familie og måske er i gang med en uddannelse i udlandet. Derfor kan det være svært at få planlagt de nødvendige øjenunder­søgelser. Projektet udføres af forskere fra Færøernes Sundhedsvæsen i samarbejde med Rigshospitalets Øjenklinik. Forsøgsdeltagerne bliver inviteret til at deltage i en øjenundersøgelse, der bliver udført enten på Færøerne eller i Danmark, alt efter hvor de er bosiddende. Det kan være en udfordring på grund af manglede tid i hverdagen eller afstanden fra bopælen til undersøgelsesstedet.

 

 

Du hjælper til forskningen

Dit medlemskab bidrager til, at Øjenforeningen hvert år kan uddele forskningslegater. I 2019 uddelte Øjenforeningen legater for et rekordstort beløb på 6,4 millioner kroner, som blev fordelt på 27 igangværende forskningsprojekter, der alle har til formål at forebygge og bekæmpe øjensygdomme og blindhed.

Hvornår ser vi de første resultater?

Da det er et omfattende projekt, som strækker sig over flere år, er der mange arbejdsopgaver, der skal løses inden, vi begynder at se resultater. Så snart øjenundersøgelserne begynder, kan vi få en idé om udfaldet vedrørende den skadelige virkning af miljøgifte på udviklingen af synsnerven. Men der kommer til at gå et stykke tid endnu.