Grå stær

Forholdene for børn med grå stær

Moug Al-Bakri, læge og ph.d.-stud., Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til at undersøge forholdene for børn med grå stær. Projektet har tre formål. Dels at afdække, om der er forskel på, hvilke post-operationelle komplikationer børn med grå stær oplever, hvis de opereres i København sammenlignet med Aarhus. Dels at kortlægge de epidemiologiske forhold ved grå stær i barndommen. Og endelig at se på de socioøkonomiske forhold i familier, hvor et eller flere børn har medfødt grå stær. Især går interessen på at undersøge, hvordan livskvaliteten i familien påvirkes af at have et kronisk sygt barn, samt hvordan barnet klarer sig i skolen sammenlignet med sine jævnaldrende klassekammerater.

I 2017 modtog hun i alt 115.000 kr. fra Øjenforeningen, og et legat på 65.000 kr. fra Carl og Nicoline Larsens Fond
I 2018 modtog hun i alt 180.628 kr. fra Øjenforeningen, og et legat på 33.372 kr. fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2019 modtog hun i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen, hvoraf 50.000
kr. kom fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2020 modtog hun i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

745.628

Periode

2017-2020

Af Moug Al-Bakri