Grøn stær

Forskelle mellem originale og generiske prostaglandinanaloge øjendråber

Anne Hedengran Nagstrup, læge og ph.d.-stud., Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til at undersøge, hvorvidt forskelle mellem originale og generiske prostaglandinanaloge øjendråber har betydning for behandlingseffekten ved grøn stær. Fra Lægemiddelstyrelsens side stilles der krav om, at generiske øjendråber er identiske med det originale præparat med hensyn til det aktive stof. Hvad angår ikke-aktive stoffer stilles der kun krav til identisk farmakologisk form og bioækvivalens. Ny forskning har vist forskelle i kemiske egenskaber for originale og generiske midler, hvilket har skabt bekymring om, om forskellene har betydning for effekt og bivirkninger. For at gå bekymringerne efter i sømmene vil projektet systematisk sammenligne kemiske egenskaber ved originale dråber med generiske varianter, samt teste dråbernes effekt på cellekulturer og påvirkning af øjet hos patienter med grøn stær. Målet er at frembringe et evidensbaseret grundlag for bedre rådgivning.

I 2018 modtog hun i alt 300.000 fra øjenforeningen, heraf 80.420 kr. fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2019 modtog hun i alt 300.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2020 modtog hun i alt 150.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2021 modtog hun et legat på 252.195 kroner fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

1.002.195

Periode

2018-2021

Af Anne Hedengran Nagstrup