Linsen (Lens)

Øjets linse markeret på tværsnit af øjet

Lige bag den sorte pupil og strækkende sig ud bag regnbuehinden hænger den klare linse med en diameter og tykkelse på henholdsvis 9 og 4 mm. Linsens krumning kan variere og er bestemt af spændingen i linsetrådene, som strækker sig fra ækvator til strålelegemet. Linsen kan ved at ændre sin form fokusere billedet af f.eks. en avistekst, således at denne kan ses skarpt (nærindstilling = akkommodation). Med alderen bliver linsen stivere, således at nærindstillingsevnen aftage. og man får behov for læsebriller (gammelmandssyn = presbyopi).