Grå stær

Fokus på grå stær-operationer

Mads Forslund Jacobsen, reservelæge, Øjenafdelingen, Rigshospitalet Glostrup modtog et legat til at forske i effekt af kirurgisk simulationstræning. Det er påvist, at simulationstræning skærper præstationen og fremmer kirurgens færdigheder, men der mangler viden om, hvilke effekter simulationstræningen har på patient effektmål. Det ønsker projektet at afdække med fokus på grå stær-operationer. Blandt andet undersøges det, om de færdigheder kirurger på tværs af erfaringsniveauer tilegner sig via virtual reality, stemmer overens med de færdigheder, de udviser i den virkelige verden. Og om brugen af virtual reality mindsker antallet af synstruende komplikationer og dermed forbedre resultatet af indgrebene. Forskningen indgår i et ph.d.-studie og foregår som et samarbejde mellem Øjenafdelingen på Rigshospitalet Glostrup og CAMES Simulationscenter.

I 2017 modtog han i alt 216.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

216.000

Periode

2017

Af Mads Forslund Jacobsen