Nærsynethed

Behandling af nærsynethed hos børn. Forekomsten af nærsynethed er de senere år steget

Anders Johan Hvid-Hansen, reservelæge og ph.d.-stud., Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til at forske i atropin til behandling af nærsynethed hos børn. Forekomsten af nærsynethed er de senere år steget. I Danmark lider 17,9 pct. af børn i alderen 12-15 år af nærsynethed. Det er bekymrende, da nærsynethed er forbundet med risiko for eksempel nethindeløsning, grå stær og karnydannelse. Ny forskning har vist, at behandling med en lav dosis atropin har halveret forekomsten af nærsynethed hos børn i Asien. Projektet, som inkluderer 160 børn med nærsynethed i alderen 8-14 år skal afklare, om atropin har tilsvarende effekt og lige så få bivirkninger hos kaukasiske børn. Forholder det sig sådan, vil det være en stor socioøkonomisk gevinst, og mængden af komplikationer relateret til nærsynethed vil forventeligt kunne reduceres markant.

I 2017 modtog han i alt 304.399 kr. fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2018 modtog han i alt 1.000.000 kr. fra Øjenforeningen. Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2019 modtog han i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen, Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2020 modtog han i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen, hvoraf 200.000 kr. kom fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond og 50.000 kr. kom fra Helene og Viggo Bruuns Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

1.904.399

Periode

2017-2020

Af Anders Johan Hvid-Hansen