AMD

Immunsystemet og dets betydning for udviklingen af AMD

Christopher Rue Molbech, reservelæge, klinikassistent og ph.d.-studerende, Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital modtog et legat til at forske i immunsystemets betydning for udviklingen af AMD. Tidligere studier har vist, at vagusnerven er med til at regulere immunsystemet. Og tidlige data fra et nyt studie indikerer, at en ødelagt vagusnerve er forbundet med øget forekomst af AMD, mens en aktiv vagusnerve omvendt stimulerer genopbygning og har anti-inflammatorisk effekt. Studiet vil undersøge, om nedsat vagusaktivitet påvirker øjets lokalmiljø, og gør det mere udsat for AMD, ved at sammenholde AMD-patienter med alderssvarende raske kontroller, samt patienter med nethindesygdom. Undersøgelsen inkluderer sygehistorie, hjertevariabilitetsundersøgelse, øjenundersøgelse og blodanalyse.

I 2015 modtog han i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2016 modtog han i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2017 modtog han i alt 330.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

930.000

Periode

2015-2017

Af Christopher Rue Molbech