AMD

Mekanismer, der ligger bag tidlig udvikling af druser (alderspletter) og AMD

Maja Søberg Udsen, ph.d.-stud., Institut for Immunologi og Mikrobiologi (KU), modtog et legat til at belyse de mekanismer, der ligger bag tidlig udvikling af druser (alderspletter) og AMD. Med alderen stiger niveauet af immunologiske signalmolekyler. Det påvirker cellerne i øjets bagerste afsnit. De stimuleres til at danne flere proteiner, som indgår i dannelsen af druser. Udviklingen af druser er forbundet med en øget risiko for udvikling af AMD. Projektet har til formål at identificere celler og serumkomponenter, som bidrager til drusedannelse, samt udpege de immunologiske signalstoffer, der er involveret i dannelsen af druserelaterede proteiner.

I 2017 modtog hun i alt 294.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2018 modtog hun i alt 160.000 kr. fra Øjenforeningen, og 50.000 fra Carl og Nicoline Larsens Fond, samt et legat på 50.000 kr. fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2019 modtog hun i alt 300.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2020 modtog hun i alt 80.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2021 modtog hun i alt 130.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

919.000

Periode

2017-2021

Af Maja Søberg Udsen