AMD

Ny metode til at reducere niveauet af VEGF hos patienter med AMD

Silja Hansen, reservelæge, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, modtog et legat til at undersøge en ny metode til at reducere niveauet af VEGF hos patienter med AMD. Opregulering af VEGF spiller en afgørende rolle for udviklingen af patologisk karnydannelse ved AMD. Karnydannelse er én af årsagerne til, at AMD på sigt kan føre til blindhed. I dag behandles AMD med gentagne injektioner med anti-VEGF. Okulær genterapi har potentiale til ved blot en enkelt behandling at initiere en længerevarende effekt, da behandlingen tilfører patienten et nyt gen, som bevirker, at patientens egne celler begynder at producere anti-VEGF. Genterapien har vist sig at reducere niveauet af VEGF og udviklingen af karnydannelse i musemodeller. Projektet ønsker at udvikle en metode, der gør det muligt at afprøve okulær genterapi i grisemodeller, da griseøjne er langt mere sammenlignelige med menneskeøjne end museøjne er.

I 2018 modtog hun i alt 310.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2019 modtog hun i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2020 modtog hun i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2021 modtog hun et rejselegat på 41.000 kroner fra Mette Warburgs Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

801.000

Periode

2018-2021

Af Silja Hansen