AMD Grå stær

Styrke behandlingen af de patienter, der både har AMD og grå stær

Thomas Richard Johansen Forshaw, læge og ph.d.-studerende., Sjællands Universitetshospital modtog et legat på til at styrke behandlingen af patienter, der har fremskreden AMD og grå stær. Der findes aktuelt ikke en plausibel måde at forudsige, hvilke patienter med fremskreden AMD og grå stær, der har gavn af at blive opereret for grå stær. Projektet vil undersøge om måling af nethindefunktionen forud for en operation, kan bruges som redskab til at vurdere effekten af indgrebet. Funktionen måles ved mikroperimetri og full field ERG. Effekten af operationen vurderes ud fra spørgeskemaer, hvor patienterne har svaret på, om operationen har forbedret deres livskvalitet, da målinger af synsstyrken ikke er upålidelige ved fremskreden AMD. Viser nethindefunktionen sig at være brugbar som screeningsredskab, vil det blive lettere at udvælge de rette patienter til operation og skåne de resterende for unødige risici og komplikationer.

I 2016 modtog han i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2017 modtog han i alt 340.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

690.000

Periode

2016-2017

Af Thomas Richard Johansen Forshaw