Cancer i øjenregionen

Årsager til udvikling af kræft i øjets bindehinde

Ingvild Ramberg, læge og ph.d.-stud., Øjenafdelingen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet, modtog et legat til at forske i årsager til udvikling af kræft i øjets bindehinde. Kræft i bindehinden er en sjælden sygdom, men den har en alvorlig prognose. Projektet ønsker at afklare, om udvikling af kræft i bindehinden kan associeres med en infektion med HPV-virus. Det er en teori, der længe har hersket, men som endnu ikke er efterprøvet på et stort materiale. Rigshospitalet råder over en omfattende forskningsbiobank med materiale fra alle patienter, der er blevet diagnosticeret med kræft i bindehinden i perioden 1980 til 2017. Ved hjælp af moderne biokemiske teknikker indhentes genetisk og epigenetisk information fra vævsmaterialet og korreleres med kliniske og histopatologiske karakteristika. Informationerne vil bidrage med ny indsigt i årsager til kræftudviklingen, og danne grundlag for bedre og mere individuel behandling af kræft i bindehinden fremadrettet.

I 2018 modtog hun i alt 229.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2019 modtog hun i alt 150.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

379.000

Periode

2018-2019

Af Ingvild Ramberg