Blodprop i øjet

Bedre behandling af patienter med grenveneokklusion (blodpropper i øjet)

Lasse Jørgensen Cehofski, læge, ph.d.-stud. og klinisk assistent, Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital, modtog et legat til at forske i bedre behandling af patienter med grenveneokklusion (blodpropper i øjet). I dag behandles grenveneokklusion med VEGF-hæmmere eller binyrebarkhormonimplantater. Det er dog ikke optimalt, da patienterne hyppigt skal til kontrol og efter endt behandling får et forværret syn. Grenveneokklusion kan resultere i et alvorligt synstab, og derfor er det vigtigt at finde bedre behandlinger. Ny forskning viser, at niveauet af de proteiner, der hedder integriner, stiger ved grenveneokklusion, mens stigningen omvendt modvirkes, hvis VEGF hæmmes. Det indikerer, at integriner er involveret i de skadelige processer, der nder sted ved grenveneokklusion, og formålet med projektet er at undersøge, om fremtidige behandlinger med fordel kunne rettes mod integriner.

I 2016 modtog han i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2018 modtog han i alt 253.097 kr. fra Øjenforeningen, og et legat på 46.903 kr. fra Helene og Viggo Bruuns Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

453.097

Periode

2016-2018

Af Lasse Jørgensen Cehofski