Lymfomer

Fremme kendskabet til ondartede lymfomer i øjenregionen

Tine Gadegaard Olsen, læge, Øjenafdelingen og Patologisk Afdeling Rigshospitalet modtog et legat til at fremme kendskabet til ondartede lymfomer i øjenregionen og orbita. Forskningsenheden Rigshospitalets øjenafdeling råder over verdens største register over okulære lymfomer registreret fra 1980 og frem til i dag. Det indeholder informationer om 580 patienter med lymfomer i orbita og 544 patienter med ektranodalt marginalzone B-celle lymfom (EMZL), som endnu ikke er analyseret. Studiet vil i et retrospektivt setup indhente ny viden om lymfomernes kliniske kendetegn. Det kan på sigt gøre det lettere at vælge den bedst egnede behandlingsstrategi til fremtidige lymfompatienter.

I 2017 modtog hun i alt 90.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

90.000

Periode

2017

Af Tine Gadegaard Olsen