Trachom

Det immunologiske respons på en ny vaccine mod trachom

Helene Bæk Juel, postdoc og clinical development scientist, Statens Serum Institut modtog et legat til at forske i det immunologiske respons på en ny vaccine mod trachom. Trachom forårsages af bakterien Chlamydia trachomatis, og er den hyppigste infektiøse årsag til blindhed – ikke i Danmark, men flere andre steder i verden. Aktuelt er nye vacciner mod trachom under udvikling. Ved at studere serumprøver fra aber, der er inficeret med og vaccineret imod klamydia og kombinere det med studier er abernes øjne efter infektion, vil studiet kortlægge effektiviteten af de trachom-vacciner, der er på vej. Og støtte den kliniske afprøvning af vaccinerne.

I 2017 modtog hun i alt 186.200 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

186.200

Periode

2017

Af Helene Bæk Juel, Humanbiolog, ph.d. postdoc. Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi (ISIM) Københavns Universitet