Maculahul

Operation for maculahul i øjets nethinde

Mark Jensen Alberti, stud.med., Glostrup Hospital, modtog et legat til undersøgelse af lejringens betydning ved operation for maculahul i øjets nethinde. Sygdommen er invaliderende for synet, men kan behandles effektivt ved glaslegemeoperation. Dette indebærer imidlertid, at patienterne postoperativt instrueres i at ligge med ansigtet nedad i op til 14 dage, mens andre patienter vurderes til blot i 3 dage at undgå, at ansigtet peger opad. Sammenhængen mellem lejringstid og operationsresultater er imidlertid uafklaret. Den aktuelle undersøgelse baserer sig på et af projektgruppen udviklet sensorapparat, som via mobiltelefon kan gengive, hvorvidt hovedet peger op eller ned og dermed verificere, om patienten følger den anbefalede lejringsprotokol og betydningen heraf for operationsresultatet. 74 patienter opereret for maculahul på Glostrup Hospital vil blive inviteret til at deltage i undersøgelsen fordelt på en face down gruppe og en non-face down gruppe.

I 2013 modtog han i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2016 modtog han i alt 175.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2017 modtog han i alt 150.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2018 modtog han i alt 195.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

770.000

Periode

2013-2018

Af Mark Jensen Alberti