Keratoconus (Keglehornhinde)

Registerstudie af patienter med behandlingskrævende keratoconus

Sashia Bak-Nielsen, læge og ph.d.-stud., Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, modtog et legat til et tredelt registerstudie af patienter med behandlingskrævende keratoconus. I studiets første del fastlægges det, om patienter med keratoconus lider af anden sygdom samtidig, samt om sygdommen påvirker forventet levealder og socioøkonomiske forhold. Resultaterne kan kaste lys over, om patientgruppen fremover bør screenes for andre sygdomme, samt danne grundlag for bedre vejledning om f.eks. uddannelses- og karrierevalg. I studiets anden del undersøges det, om niveauerne af to proteiner, GCDFP-15 og PIP, har betydning for alvorsgraden, sygdomsvarigheden og levealderen hos patientgruppen, samt hvordan proteinerne påvirkes af diverse behandlinger. Forhåbningen er, at GCDFP-15 og PIP kan anvendes til tidlig diagnostik af keratoconus, da det vil give en bedre sygdomsprognose. Endelig vil studiets sidste del fokusere på, hvordan patienterne oplever, at keratoconus påvirker deres livs- og synskvalitet.

I 2016 modtog hun i alt 230.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2017 modtog hun i alt 100.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

330.000

Periode

2016-2017

Af Sashia Bak-Nielsen