Cancer i øjenregionen

Sammenligne genetiske profiler af modermærke cancer i øjenregionen

Mette Bagger, klinisk forskningsassistent, øjenafdelingen, RH, modtog et legat med det formål at kunne sammenligne genetiske profiler af modermærke cancer i øjenregionen med metastasevæv fra leveren med henblik på selektion af patienter til adjuverende kemoterapi. Modermærkekræft i øjets årehinde er den hyppigste øjencancer i DK med ca. 50 nye tilfælde om året. Stort set alle primære tumorer kan fjernes i dag med enten stråling eller kirurgi. Alligevel dør omkring 50% af patienterne fortsat af levermetastaser helt op til 15 år efter den primære diagnose. Forklaringen kan være, at latente micrometastaser i leveren allerede er opstået på diagnosetidspunktet, men først udvikles til klinisk verificerbare metastaser flere år senere. Histologiske undersøgelser har tidligere vist stor heterogenitet i opbygningen af modermærkekræfttumorer. Tumorceller med evnen til at sprede sig kan derfor allerede være til stede i primærtumoren, men det er også muligt, at metastaserne er genetisk forskellige fra primærtumoren. Dette studie vil derfor karakterisere heterogeniteten i primærtumoren og sammenligne den genetiske profil af primærtumoren med metastasevæv fra leveren. En forbedret forståelse af de cellulære forandringer kan lede til udvikling af fremtidige målrettede kemoterapeutika.

I 2012 modtog hun i alt 350.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2013 modtog hun i alt 375.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2015 modtog hun i alt 150.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2017 modtog hun i alt 75.000 kr. fra Øjenforeningen.  Hele støtten var gjort mulig som følge af en donation fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

950.000

Periode

2012-2017

Af Mette Bagger