Papilødem

Sammenligne kirurgi og medicinsk behandling af idiopatisk intrakraniel hypertension (IIH).

Snorre Malm Hagen, læge, Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til at sammenligne kirurgi og medicinsk behandling af idiopatisk intrakraniel hypertension (IIH). IIH er en invaliderende tilstand forårsaget af et øget væsketryk i hjernen. En alvorlig komplikation til IIH er papilødem (opsvulmning af synsnervehovedet), hvilket kan medføre varigt synstab eller blindhed. Papilødem kan behandles med vanddrivende medicin eller ved brug af forskellige kirurgiske interventioner. Det er imidlertid uvist, hvilke af de tilgængelige behandlinger, der gavner patienterne mest. Det ønsker projektet at finde ud af ved neurooftalmologisk og neurologisk at se på effekten af at tillægge kirurgi til medicinsk behandling. Behandlingseffekten måles blandt andet ved aflæsning af et indopereret måleinstrument, der kontinuerligt aflæser trykket i hjernen. Resultaterne kan potentielt få indflydelse på valg af behandling til papilødem fremadrettet.

I 2018 modtog han i alt 300.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2019 modtog han i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2020 modtog han i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen, hvoraf 50.000 kr. kom fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2021 modtog han et legat på 200.000 kroner fra Øjenforeningen, hvoraf 50.000 kroner kom fra Helene og Viggo Bruuns Fond, og 43.000 kroner kom fra Carl og Nikoline Larsens Fond
I 2022 modtog han et legat på 100.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

950.000

Periode

2018-2022

Af Snorre Malm Hagen