AMD

AMD og knoglemarvskræft, såkaldt myeloprofliferative kræftsygdomme (MPN)

Charlotte Liisborg, reservelæge, Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, modtog et legat til at forske i AMD og knoglemarvskræft, såkaldt myeloprofliferative kræftsygdomme (MPN). Studier har vist, at MPN-patienter har 30 pct. større risiko for at få AMD, og at forekomsten af intermediær AMD blandt MPN-patienter i en bestemt aldersgruppe er langt højere end forventet. AMD og MPN er kendetegnet ved inflammation, samt dannelse af arvæv og blodkar. Grundet sygdommenes kliniske ligheder ønskes det afklaret, om der kan identificeres immunologiske forandringer, som er fælles for sygdommene. Denne viden kan bidrage til en forståelse af, hvorfor AMD opstår og potentielt skabe nye og bedre muligheder for forebyggelse og behandling.

I 2017 modtog han i alt 450.000 kr. fra Øjenforeningen

I 2019 modtog han i alt 300.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

750.000

Periode

2017-2019

Af Charlotte Liisborg