Nethinden

Kliniske og genetiske faktorer, der er afgørende for udvikling af nethindedystrofier

Mette Kjøbæk Andersen, reservelæge, Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til at forske i kliniske og genetiske faktorer, der er afgørende for udvikling af nethindedystrofier. Nethindedystrofier er en gruppe af sygdomme, der som oftest skyldes en defekt i et af de gener, der er involveret i billeddannelsen på nethinden. I dag findes der ingen godkendt behandling i Danmark, men flere studier har indikeret, at genterapi har effekt på nethindedystrofier. For at danske patienter på sigt skal kunne indgå i forsøg med genterapi og andre lovende behandlingsformer, er det nødvendigt med beskrivelser af sammenhængen mellem sygdommenes genetiske profil og det kliniske udtryk, hvilket netop er indeværende projekts formål. Informationerne indhentes i registrene over arvelige øjensygdomme, som er ajourført med de nyeste genetiske metoder.

I 2012 modtog hun i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2018 modtog hun i alt 170.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2019 modtog hun i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen, hvoraf 50.000
kr. kom fra en anonym giver
I 2020 modtog hun i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2021 modtog hun et legat på 250.000 kroner fra Øjenforeningen, hvoraf 50.000 kroner kom fra Helene og Viggo Bruuns Fond
I 2022 modtog hun et legat på 134.092 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

1.254.092 kr.

Periode

2012-2022

Af Mette Kjøbæk Gundestrup Andersen