Nethinden

Laserbehandling af en række nethindesygdomme

Louise Kjærgaard Bystrup, specialeansvarlig sygeplejerske, MPH, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital modtog et legat til at forske i smerte ved laserbehandling af en række nethindesygdomme. Flere nethindesygdomme behandles med laser, for eksempel retinal venetrombose og diabetisk øjensygdom. Laserbehandlingen opleves af nogen som ret smertefuld. Ved at analysere 1700 patienter med diabetisk øjensygdoms subjektive smerteoplevelse vil studiet identificere prædiktive faktorer, der kan bestemme den enkelte patients smerte. Forventningen er, at det vil skabe et bedre grundlag for at informere patienterne om den smerteoplevelse, de kan forvente, forud for behandling, samt bidrage med viden om variationen i smerteoplevelse i øjet.

I 2017 modtog hun i alt 100.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

100.000

Periode

2017

Af Louise Kjærgaard Bystrup