Maculahul

Makulahul ikke lukker til efter kirurgi, kan have gavn af nethinde- og fosterhindetransplantation

Madeline Sofie Bolt Evers, reservelæge, Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til at undersøge, om patienter, hvis makulahul ikke lukker til efter kirurgi, kan have gavn af nethinde- og fosterhindetransplantation. Makulahul er en relativt hyppig årsag til tab af læsesynet hos patienter over 60 år. Makula-kirurgi har en høj succesrate, men op imod 20 pct. af de opererede patienter opnår ikke en forbedring af synsstyrken efter indgrebet. Hos en andel af disse er den manglende succes en følge af, at makulahullet ikke lukker til, hvorfor der opstår en blivende defekt i synssansecellelaget. Det er før blevet indikeret, at transplantation af den perifere nethinde og fosterhinden kan forbedre synsfunktionen, men der mangler fortsat reel dokumentation herfor. Indeværende projekt ønsker at undersøge den funktionelle og den histologiske effekt af nethinde- og fosterhindetransplantation på grise med makulahul for på sigt at kunne bedre behandlingstilbuddene til patienter med behandlingsresistent makulahul.

I 2018 modtog hun i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen, og et legat på 100.000 kr. fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2019 modtog hun i alt 300.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2020 modtog hun i alt 300.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2021 modtog hun et legat på 450.000 kroner fra Øjenforeningen, hvoraf 50.000 kroner kom fra Helene og Viggo Bruuns Fond

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

1.300.000

Periode

2018-2021

Af Madeline Sofie Bolt Evers