Cancer i øjenregionen

Nethindesygdom betinget af dannelse af antistoffer mod egen nethinde

Mette Kjøbæk Gundestrup Andersen, læge, øjenafdelingen, Glostrup Hospital, fik et legat til at undersøge danske patienter med nethindedystrofi med henblik på mulig genterapi. Nethindedystrofier er en gruppe af øjensygdomme, der ofte tidligt i livet fører til lysfølsomhed, nedsat syn og blindhed. De skyldes typisk en defekt i et af de gener, der er involveret i det første trin i billeddannelsen i øjets nethinde. Der findes på nuværende tidspunkt ingen behandling, men genterapi har vist sig lovende i flere studier. Dette studie har til formål at undersøge danske patienter med specifikke nethindedystrofier både klinisk og genetisk med de nyeste metoder samt at undersøge, i hvilken grad disse faktorer har betydning for sygdommens forløb. Dette gøres for bedre at kunne rådgive patienterne og for på længere sigt at åbne mulighed for, at danske patienter kan deltage i forsøg med genterapi og andre lovende behandlingsformer.

I 2012 modtog hun i alt 200.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2018 modtog hun i alt 170.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2022 modtog hun i alt 134.092 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

504.092

Periode

2012-2022

Af Mette Kjøbæk Gundestrup Andersen