Hornhinden

Patienter lejres korrekt, når de behandles med kirurgisk gas i øjet

Mark Jensen Alberti, læge, Rigshospitalet – Glostrup, modtog et legat til et projekt, der skal undersøge, hvordan patienter lejres korrekt, når de behandles med kirurgisk gas i øjet. Ved operation for hornhindelidelser i øjets forreste del og nethindelidelser i øjets bageste del er det essentielt, at patienten lejres på en bestemt måde, så hovedet hælder korrekt. Under behandlingen for hornhinde- og nethindelidelser injiceres en gasboble, som skaber tryk i øjet. Er patienten lejret forkert, vil gasboblen ikke skabe tryk det rette sted, hvilket medfører risiko for synsforværring eller for en mislykket operation. Projektet sigter imod at udvikle en nem, valid og objektiv metode til at sikre korrekt lejring, så synsforværring og re-operationer fremover kan undgås. Projektet er et samarbejde med en forskergruppe (EyeInfo- gruppen) fra IT-Universitetet i København.

I 2013 modtog han i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2016 modtog han i alt 175.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2017 modtog han i alt 150.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2018 modtog han i alt 195.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

770.000

Periode

2013-2018

Af Mark Jensen Alberti