Hornhinden

Tykkelsen af donorlamellen har betydning for synsfunktion efter hornhindetransplantation

Andreas Brandt Gormsen, introduktionslæge, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital modtog et legat til at forske i om tykkelsen af donorlamellen har betydning for synsfunktion efter hornhindetransplantation. Dette har i lang tid været diskuteret, men der er endnu ikke et entydigt svar. Studiet vil gennemgå 200 transplanterede patienters journaler og OCT-scanninger for at se på sammenhængen mellem donorlamellens tykkelse, visus og hornhindetykkelse et år efter transplantation. Er der sammenhæng mellem donorlamellens tykkelse og modtagerens syn, vil det sandsynligvis medføre, at der stilles mere præcise krav til donorlamellen. Patienterne i studiet er alle henvist til hornhindetransplantation, da de lider af enten Fuchs endotel dystrofi eller sekundær bulløs keratopati.

I 2017 modtog han i alt 42.500 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

42.500

Periode

2017

Af Andreas Gormsen