Iltmangel i øjet

Undersøgelse af patienter med patologisk ændret mikrocirkulation

Toke Bek, professor, overlæge og dr.med., Øjenafdelingen, Klinisk Institut, Aarhus Universi- tetshospital, modtog et legat fra Øjenforeningen til undersøgelse af patienter med patologisk ændret mikrocirkulation. Når øjet udsættes for akut iltmangel, kompenserer det ved at udvide dannelsen af blodkar i nethinden. Det kan give kroniske skader på nethinden, som det f.eks. ses hos nogle diabetespatienter. Den udvidede blodkardannelse kan forhindres ved at hæmme syntesen af signalstofferne nitrogenoxid (NO) og prostaglandiner. Projektet har til formål at afsøge mekanismerne bag hæmningen samt undersøge, hvordan hæmningen påvirker henholdsvis de mindre og de større blodkar forskelligt. Efterfølgende vil resultaterne blive søgt overført til kliniske forsøg med patienter med patologisk ændret mikrocirkulation. 

I 2004 modtog han i alt 260.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2007 modtog han i alt 250.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2009 modtog han i alt 100.000 kr. fra Øjenforeningen
I 2014 modtog han i alt 300.000 kr. fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond
I 2016 modtog han i alt 300.000 kr. fra Øjenforeningen

Forskningsprojekt støtte af Øjenforeningen

Samlet bevilling

1.210.000

Periode

2004-2016

Af Toke Bek, Professor, dr.med. HD(O) Øjenafdelingen, Århus Sygehus Ledende overlæge